23 Haziran 2017 Cuma

17


İman ile Küfür Arasında Bocalayanlar

Hayırlı Cumalar

21 Haziran 2017 Çarşamba

“Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla berâber olun!..” (Tevbe, 119)

Şeyh Sâdî, sâlih ve sâdıklarla ünsiyet netîcesinde meydana gelen “aynîleşme”yi “Gülistan” adlı eserinde temsîlî bir şekilde şöyle hikâye eder:

“Bir kişi hamama gider.
Hamamda dostlarından biri kendisine temizlenmesi için güzel kokulu bir kil verir.
Kilden, rûhu okşayan enfes bir râyiha yayılır.

15


18 Haziran 2017 Pazar

12

Dünyanın geri kalanında yiyecek sıkıntısı hakkındaki düşünceniz nedir?

Afrikalı       : Yiyecek nedir?
Avrupalı     : Kıtlık nedir?
Amerikalı   : Dünyanın geri kalanı nedir?
Arabistanlı : Görüş nedir?

16 Haziran 2017 Cuma

Onlara Bu Et Haramdır!

Kocasının işi son günlerde iyice bozulmuştu.
O kadar ki diğer ihtiyaçların te`mini şöyle dursun iki çocuğun karnını doyuracak bir sofra hazırlama imkânından bile mahrum kalmıştı.
Şayet beyi o gün akşama da sofra kuracak bir şey getiremezse hareketsiz bekleyen çocukların durumu tehlikeye girecekti.

10


Sakın Allah'ı zalimlerinden yaptıklarından habersiz sanma!


Hayırlı Cumalar

13 Haziran 2017 Salı

Bu Et Size Haram?

Anadolu Evliyalarından Beyzade Efendi, bir sene hacca gitmeye karar verir.
Hac için yolculuğa çıkma zamanını kararlaştırdılar.
Eş ve dostları ile vedâlaştı. 
Tam hac yolculuğuna çıkacakları haftalarda eşi hastalandı. 
Bir gün hanımı yatakta yatarken dışarıdan et kokusu geldi. 
Kocasına seslendi: